Muallak Tutarı Nedir?


Muallak, bir sonuca bağlanmayan, daha basit bir şekilde açıklarsak sürüncemede kalan durumlarda kullanılan bir ifadedir. Günlük hayatta tam olarak bilmediğimiz durumlarda kullanılır. Muallak, çeşitli işlemler için söz konusu olduğu gibi, sigortacılık işlemleri için de söz konusu olan bir terimdir. Sigortacılık işlemlerinde henüz belirlenmemiş, sonuca ulaşılmamış durumlarda muallak ifadesi kullanılır.

Muallak hasar karşılığı ve muallak tazminat karşılığı ifadeleri sigortacılık işlemleri için fazlasıyla önemlidir. Sigortacıların belli durumlar için ayırdığı ve ayırmayı düşündüğü bu bütçeler, sigortalıların mağdur olmasını engeller. Böylece sigorta şirketi ve sigorta yaptıran birey arasında güven bağı da kurulur.

Muallak Hasar Karşılığı Nedir?

Sigortacı, ödeme ihtimalinin bulunduğu veya ödemeyi düşündüğü ancak henüz ödemediği hasarları için bir teknik karşılık aradığında muallak hasar imdadına yetişir.  Muallak hasar karşılığı, sigortalının bir hasar ihbarını vermesiyle işleme koyulur. Sigortacı hasar ihbarını alınca herhangi bir incelemede bulunmadan önce hasarın getirdiği maddi boyutun tahmininde bulunur. Tahmin ettiği tutarı muallak hasar karşılığı olarak ayıran sigorta şirketi, bu tutarı bilanço dönemlerinde kârdan düşürür.

Kârdan düşürülen muallak hasar karşılığı sayesinde sigorta yapan şirketin sahip olduğu kârın, olduğundan daha yüksek görünmesi önlenmiş olmaktadır. Bunun yanında bilanço hesaplanırken daha önceki dönemden devredilen muallak hasar karşılıkları da kâra eklenmektedir. Zincir merdiven yöntemi, ayırma yöntemi ve ihbar başına düşen hasar yöntemi muallak hasar karşılığının hesaplanmasında sıklıkla kullanılan üç istatistiksel yöntemdir.

Muallak Tazminat Karşılığı Nedir?

Muallak tazminat karşılığı bir yandan kayda geçen ancak ödenmeyen ücretler için bir yandan da ödemesi gerçekleşen ancak henüz kayda geçmeyen ücretler için kullanılan terimdir. Burada tahmini tazminat tutarıyla bu tazminat için yapılan gerçek ödeme arasındaki fark göz önünde bulundurulmaktadır. Ücretin yetersiz kalması durumunda yeterlilik için bazı esaslar çerçevesinde ek karşılıklar alınabilir.

Bu ek karşılıklar müsteşarlıkça belirlenebilir. Kısacası muallak kelimesi, sigortacılık işlemleri için önemli olan ve sigortalı ile sigortacı arasındaki çeşitli ilişkilerde kullanılan bir kavramdır. Muallak tazminat tutarıyla ilgili yaşadığınız problemlerde Bifiyatla Sigorta‘nın uzman ekibinden 7/24 hizmet alabilirsiniz.


Sigorta

DASKdeprem sigortasıeşya sigortasıev sigortasıhekim sorumluluk sigortasıişyeri daskkaskomuallakmuallak hasarmuallak tutarsigorta diş tedavisini karşılar mısigorta düşmeyi karşılar mısigorta hesaplamasigorta muallaksigorta sorgulamasigorta tamamlayıcıtamamlayıcı sağlık sigortasıTRAFİK SİGORTASItrafik sigortası sorgulamayangın sigortası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir