Sigorta İmplantı Karşılar mı?


Diş tedavileri bütçemizi git gide daha fazla zorlamakta. 2021 senesinde diş tedavisi fiyatları maliyetlerinin üstünde seyretmekte.

SGK’nın kendi sitesinde yayınladığı bildiride;

Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak;
a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,
b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,
c) Konjenital diş eksikliği vakalarında,
ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda,

Sağlık kurulu raporu ile her bir çene için en fazla 4 adet kemik içi implant uygulaması işlem bedeli ile her implant için 90 TL,
3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en fazla 700 TL üzerinden faturalandırılabilir.
%40 ve üzerinde özürlü kişilerin özel sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için, özürlülük durumu belgelenmesi ve sağlık kurulu raporu alınması halinde Kurumca karşılanmaktadır.  Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.

Peki Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İmplant Tedavisini Karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası pek çok konuda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı tahlil ve ayakta tedavilerin giderini karşılamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının ana teminatlarında dişçi ücretleri mevcut değildir. Yani diş tedavisi tamamlayıcı sağlık sigortasında kapsam dışında kalmaktadır.

SağlıkSigorta

DASKdiş tedavisidiş tedavisi sigortaimplantkaskokasko değer listesiözel sağlık sigortasısağlık sigortasıSGKsgk diş tedavisisigorta diş tedavisini karşılar mısigorta implanttamamlayıcı sağlık implantı karşılar mıtamamlayıcı sağlık sigortası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir