Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi Nedir?


Tamamlayıcı sağlık sigortasını grup şeklinde aldığınızda hem vergiden düşmüş olursunuz hem de çalışanlarınızı güvence altına alarak mutlu etmiş olursunuz.

Bifiyatla Sigorta ile bir çok sigorta şirketinden fiyat alarak size en uygun olanı seçebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortanız için ödediğiniz primlerinizi, aylık brüt gelirinizin %15’ini geçmeyecek miktarda, verginizden düşebilmeniz mümkündür.

Gelir vergi indiriminden kimler, nasıl faydalanılabilir?Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası gelir vergi indirimi avantajından, gelir elde eden herkesin faydalanması mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile gelen ek avantajlar nelerdir?
Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetleri için alınacak ilave ücretleri tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeniz karşılar,

Bifiyatla Sigorta’nın anlaşmalı olduğu evde bakım ve tedavi hizmetinden faydalanabilirsiniz,

Anlaşmalı olmadığımız SGK anlaşmalı kurumlarda / branşlarda, yatarak tedavileriniz için poliçenizde belirtilen anlaşma harici kurum limiti ile faydalanabilirsiniz.

Özel Sektörde Ücretli Çalışanlar için Vergi İndirimi
Sağlık sigortanız için yaptığınız ödemeleri gösteren evrakları muhasebecinize vermeniz yeterli olacaktır.

Kimi şirketlerde bu evrakları insan kaynakları departmanları da alıp, işleme başlamaktadır. İş yerinizde ilgili departman muhasebe kaydınızı yaptıktan sonra brüt maaşınız üzerinden vergi iadesi alabilirsiniz. Normal şartlarda şirketinizin muhasebe birimi brüt maaşınızdan SGK kesintilerini düştükten sonra gelir vergisi stopajını hesaplamaktadır. Sağlık sigortanız için vergi iadesi avantajından faydalanmanız durumunda, brüt maaşınızdan ödediğiniz özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası primi veya taksitleri kadarı da düşülür. Böylece vergiye tabi geliriniz yani vergi matrahınız da düşeceğinden daha az stopaj ödemiş olursunuz.

Tüm aileye sağlık sigortası yapıldığında vergi iadesini kim alır?
Kendi adınıza, eşiniz ve 18 yaşını aşmamış çocuklarınız için özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin tamamını verginizden indirebilirsiniz. Eğer çocuğunuz okuyorsa, 25 yaşına kadar çocuğunuzun sigorta primleri için vergi avantajından faydalanabilirsiniz.

Diyelim ki eşinizin ve çocuklarınızın sağlık sigortası primlerini de sigorta ettiren olarak siz ödemektesiniz. Bu durumda ödediğiniz sigorta primlerinin tamamının vergi avantajı sizin brüt ücretiniz nispetinde en fazla %15’ine kadar vergiden düşebilirsiniz. Eşiniz de sgk’lı olarak başka bir şirkette çalışıyor olsa bile sigorta primini siz ödediğinizden eşinizin vergi matrahından düşemezsiniz.Sigorta

bireysel sağlık sigortasıDASKdeprem sigortasıkaskokasko değer listesisağlık sigortasısigortasigorta hesaplamasigorta şirketlerisigorta sorgulamasigorta tamamlayıcısigorta teklifsigorta teklif alsigortada vergi indirimiTamamlayıcı hekim sigortasıtamamlayıcı sağlık implantı karşılar mıtamamlayıcı sağlık sigortasıTRAFİK SİGORTASIvergi indirimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir